vineri, 15 februarie 2013

Certificarea managementrului forestier in concordanta cu standardul FSC

   Astazi, 15 Februarie 2013 Asociatia Protejarea Mediului Inconjurator Prahova a fost invitata de catre Domnul Ing. Pompiliu CREŢU Sef al Directia Ocolului Silvic Sinaia la Simpozionul pentru "Certificarea managementrului forestier in concordanta cu standardul FSC".Acest eveniment s-a desfasurat in Muzeul Cinegetic Posada.

"Resursele forestiere trebuie gestionate astfel încât să satisfacă nevoile sociale, economice, ecologice şi culturale ale generaţiilor prezente şi viitoare. Conştientizarea publicului privind distrugerea şi degradarea pădurilor a condus la cerinţa acestuia ca prin cumpărarea de produse din lemn să nu contribuie la distrugerea pădurilor ci, dimpotrivă, să aibă garanţia că generaţiile viitoare vor putea beneficia de acestă resursă valoroasă. Certificarea a apărut şi s-a dezvoltat ca răspuns la această cerinţă.

În 1993, la iniţiativa organizaţiilor forestiere profesionale, companiilor de exploatare şi prelucrare a lemnului, proprietarilor de pădure, organizaţiilor de mediu şi a celor pentru protejarea populaţiilor indigene, a fost înfiinţată Forest Stewardship Council (Consiliul pentru Gospodărirea Pădurilor), organizaţie internaţională non-guvernamentală, independentă, şi non-profit. Scopul FSC este de a sprijini gestionarea durabilă şi responsabilă din punct de vedere ecologic, social şi economic a pădurilor globului. Pentru a atinge acest scop, membrii FSC au stabilit standarde de certificare a modului de gestionare a pădurilor şi de comercializare a lemnului, care includ 10 principii şi 56 criterii de natură ecologică, socială şi economică.


Directia Silvica Prahova (impreuna cu alte 22 directii silvice din tara) se afla, incepand cu anul 2010, in proces de certificare a managementului forestier in sistem FSC, pentru o suprafata de 93.678 ha din fondul forestier, proprietate publica a statului pe care il administreaza, prin intermediul celor 9 ocoale silvice din subordine. Prin acest proces se urmareste imbunatatirea modului de gospodarire a padurilor, prin masuri care sa protejeze in mod durabil atat mediul inconjurator cat si personalul care isi desfasoara activitatea in sectorul forestier.


FSC isi propune sa promoveze un management forestier responsabil din punct de vedere al mediului, benefic din punct de vedere social si viabil din punct de vedere economic.  In procesul de certificare au fost incluse suprafetele de fond forestier, proprietate publica a statului, administrate de Directia Silvica Prahova.

In ceea ce priveste componenta de mediu, standardul FSC urmareste adoptarea unor masuri care sa conduca la o mai buna protectie a mediului inconjurator prin: restrangerea folosirii substantelor chimice de combatere, identificarea si protejarea padurilor cu valoare ridicata de conservare(PVRC), a speciilor rare, amenintate, periclitate, conservarea biodiversitatii, a resurselor de apa, a solurilor, peisajelor si ecosistemelor unice sau fragile, si prin aceastea sa fie mentinute functiile ecologice si integritatea padurii."

Aceste lucruri au fost dezbatute pe larg de catre: Reprezentantii Autoritatilor Locale ( Primarii din mai multe Orase si Comune din Judetul Prahova), Reprezentantii Ocolului Silvic Sinaia Domnul Şef Ocol ing. Pompiliu CREŢU si Azuga prin Domnul Şef Ocol ing. Constantin ENOAEAsociatia Protejarea Mediului Inconjurator Prahova prin Presedintele Cristian Brotoiu si Firme Private care exploateaza Fondul Forestier.


vineri, 8 februarie 2013

Sponsorii Lunii Ianuarie 2013

Luna Ianuarie 2013


01.   S.C. METINO PROD CONS S.R.L
02.   CABINET STOMATOLOGIC DR. BRISCAN CRISTINA
03.   S.C. GAMA CENTER S.R.L
04.   CABINET STOMATOLOGIC DR. O'CONNOR LUANA
05.   S.C. VOILA A.S. S.R.L ( HOTEL COMFORT SUITES PREDEAL)
06.   S.C. LIBERTY PROMOTION S.R.L  (HOTEL EDEN PREDEAL)
07.   S.C. SONMAT TRADING S.R.L  ( COMPLEX BASTION SINAIA)
08.   S.C. EMIRA 94 S.R.L  ( PENSIUNEA ANDREEA SINAIA)
09.   S.R.A.C. CERT BUCURESTI STAVILAR SINAIA
10.   BUCUR MARIA
11.   B.N.P IRIS TEODORESCU FRATIAN
12.   CHIVORAN ELENA ( PENSIUNEA MASTER SINAIA)
13.   S.C. TOPOMONT CONSTRUCT S.R.L